Middelalder / The Middle Ages - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Middelalder / The Middle Ages


60933.    BRUUN, HENRY. Den middelalderlige vise. København 1965. 95 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 257).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


85378.    DAHLERUP, TROELS and PER INGESMAN (ed.). New Approaches to the History of Late Medieval and Early Modern Europe. Selected proceedings of two international conferences at The Royal Danish Academy of Sciences and Letters in Copenhagen 1997 and 1999. Copenhagen 2009. 486 pages. (Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Historisk-filosofiske Meddelelser Nr. 104).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


22301.    DANHOLT, GUNNAR, HENNING LAGERUD og LENA LIEPE (red.). Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder. Illustreret. København, Museum Tusculanums Forlag, 2003. Originalt papirbind. 304 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


12384.    GAD, CARL. Middelalderen. Et stykke kulturhistorie. Illustreret. København 1962. Originalt papirbind med lette brugsspor på smudsomslaget. 297 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


8894.    GAD, TUE og BODIL. At gavne og fornøje - en læsebog fra middelalderen. Illustreret. København 1991. 148 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


14310.     GOLDGRUND UND HIMMELSLICHT. Die Kunst des Mittelalters in Hamburg. Illustriert. Katalog zur Ausstellung der Hamburger Kunsthalle 1999-2000. 4°. Originaler Pappband. 359 Seiten.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


82231.    HARRISON, DICK. Krigere og helgener. Vesteuropas historie 400-800 e.Kr. Illustreret. København 2001. 576 sider. Exlibris. Forsnit let gulnet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


6959.    HILDEGARD AF BINGEN. - Kjærulff, Kirsten og Hans Jørgen Frederiksen. Det levende lys. Billeder af Hildegards visioner. Illustreret. Frederiksberg 1998. 4°. Originalt papirbind. 104 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


6423.    HILDEGARD OF BINGEN. - Maddocks, Fiona. Hildegard of Bingen. The Woman of Her Age. Illustrated. London 2001. Publisher's cloth binding with dustjacket. 332 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


10882.    JACOBSEN, HENRIK. Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt. Illustreret. Stockholm 1003. 4°. 179 sider + 3 udfoldelige tavler. (Lund Studies in Medieval Archaeology 12). Exlibris.
Signeret af forfatteren. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


71089.    JENSEN, KURT VILLADS. Politikens bog om korstogene. Illustreret. København 2005. Originalt papirbind. 248 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


37745.    JØNSSON, JENS HENRIK (red.). Københavns Amt. Kulturhistorisk oversigt. Middelalder 1050-1536. Illustreret. København 2002. 4°. Originalt papirbind. 327 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


39655.    KJER MICHAELSEN, KARSTEN. Middelalder. Kirke og adel, borger og bonde. Illustreret. Glamsbjer, Alrune, 1999. 4°. Originalt papirbind. Upagineret.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


25072.    KJERSGAARD, ERIK. Mad og øl i Danmarks middelalder. Illustreret. København, Nationalmuseet, 1978. Originalt papirbind. 218 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


42255.    KRAMSHØJ, KNUD. Den lange middelalder. Afmagtens strategier. Illustreret. Dansklærerforeningen, 1992. 208 sider. Lille tilskrift foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


76351.    LERDAM, HENRIK. Kongen og tinget. Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448. Illustreret. København 2001. Originalt papirbind. 320 sider. (Museum Tusculanum).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


54995.    LIEBGOTT, NIELS-KNUD. Danmark i middelalderen. Illustreret. København 1998. Originalt papirbind. 230 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


2298.    --- Dansk middelalderarkæologi. Illustreret. København 1989. Originalt papirbind. 344 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


77351.    LINDSTROM, G. Anteckningar om Gotlands Medeltd. Bind 1-2. Enkelte illustrationer. Stockholm 1892 og 1895. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind. 112 + VIII + 531 sider. 3 blade marginalt skjoldede.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 650,-


52858.    McGUIRE, BRIAN PATRICK. A Guide to Medieval Denmark / Guide til middelalderens Danmark. Illustrated. Copenhagen 1994. Publisher's cloth binding without dustjacket. 240 + 240 pages.
Full text in Danish and English.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


34436.    McGUIRE, BRIAN PATRICK (red.). Autoritet i middelalderen. Illustreret. København, Center for europæiske middelalderstudier, 1991. 200 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


49688.    ROESDAHL, ELSE (red.). Bolig og familie i Danmarks middelalder. Illustreret. Aarhus, Jysk Arkæologisk Selskab, 2003. 4°. Originalt papirbind. 306 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


67769.    --- Dagligliv i Danmarks middelalder - en arkæologisk kulturhistorie. 2. udgave. Illustreret. Aarhus Universitetsforlag, 2004. Originalt papirbind. 419 sider. Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


2491.    SKYUM-NIELSEN, NIELS. Middelalder, metode og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen. Enkelte illustrationer. København 1981. 482 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


60946.    TOGEBY, KNUD. Litterære renæssancer i Frankrigs middelalder. København 1960. 90 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 243). Lille knæk på foromslaget.
Med dedikation fra forfatteren. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


93433.    VAUCHEZ, ANDRE in conjunction with Barrie Dobson and Michael Lapidge (ed.). Encyclopedia of the Middle Ages. Vol. 1-2. Illustrated. Paris / Cambridge / Rome 2000. 4°. Publisher's boards with dustjacket. 1.624 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


24240.    WAABEN, EBBA med flere (red.).(ed.) Fromhed og verdslighed i middelalder og renaissance. Festskrift til Thelma Jexlev. Illustreret. Odense Universitetsforlag, 1985. 268 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-