Breve og manuskripter / Autograph Letters and Manuscripts - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Breve og manuskripter / Autograph Letters and Manuscripts


33415.    BJERG, ANNE MARIE. Friste livet og andre moralske historier. 1. oplag. København 1995. 136 sider. Forlagsstempel.
Vedlagt signeret, maskinskrevet brev fra forfatteren. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


9657.    BRANDT, JØRGEN GUSTAVA. 3 sider langt maskinskrevet brev. Dateret 14. juli 1971. Ikke signeret, men skrevet på forfatterens eget brevpapir. Muligvis et udkast (eller en gennemslagkopi?). Vedlagt yderligere en maskinskrevet side - et tidligere udkast til starten på brevet, dateret samme dag.
Brevet er stilet til Gyldendals Forlag og omhandler et tobindsværk af Thorkild Borup Jensen: »Digterne om digtningen«. Jørgen Gustava Brandt er bl.a. meget fortørnet over, dels ikke at være blevet spurgt angående sine bidrag, dels over den måde bidragene er blevet forkortede, dels over at man tager udgangspunkt i et essay, han har skrevet 11-12 år tidligere, og som han i en senere udgave af bogen har ladet udgå, dels over at det, der står om hans forfatterskab, blot er en stump af en anmeldelse, som for det første er 9 år gammel og for det andet er et helt forfejlet billede af bogen.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


2819.    HERMANN, AAGE. Bogen om Connie. 35 sider langt, håndskrevet, signeret manuskript. Hver side består af to vers á 8 linier. Manuskriptet er ikke udgivet i bogform.
Connie er barnefilmstjernen Connie Meiling - også kaldet "Lille Connie" - som i perioden fra 1933-1940 indspillede 1 svensk og 7 danske meget populære spillefilm. Aage Hermann havde tidligere udsendt to billedbøger om/med Connie, nemlig "Connie's ABC" (1937) og "Connie's Eventyr" (1938), ligesom Sigfred Pedersen havde udsendt én, "Med Connie i Zoologisk Have" (1937). Manuskriptet her er ligeledes fra 1930'erne. Det henvender sig på en velmenende, men yderst kvalmende vis til barnløse kvinder. Hør blot sidste sides vers, som var tiltænkt bagomslaget af bogen: »Livet har nok af Skam og af Skarn / og nok af Hjærter, der fryser, / tag denne Bog om et Lykkebarn, / hvis Øjne af Renhed lyser. / Se dens Billeder, lyt til dens Røst, / oh, maatte den finde Veje, / didhen og tale Kvinder til Trøst, / som intet Barn fik i Eje. /// Maatte den naa de barnløse Hjem, / hvor Eensomheden har hjemme / og aabne Hjærtets Døre paa Klem / og Hjærtet til Glæde stemme. / Finder den blot paa sin Vandrings Mil / een Mor, der barnløs har levet, / og tænder den blot eet lille Smil / er ej forgæves den skrevet.« Connie Meiling blev også brugt til meget andet. Hun red i optog på Børnehjælpsdagen og blev gudhjælpemig udlejet til brandmandsopvisninger (sic!).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.250,-


36518.     MELODIERNE I FRU BLOCH'S SPILLEUHR. Håndlavet pergamentbind med 14 sider smukt håndskrevne noder. Dateret 22. juni 1926.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


18723.    OLAGOU. Billedbog for Börn og voksne. Af Maleren Olagou. Original håndtegnet bog. Uden tekst. Uden sted og år. 4°. 48 sider. 11 af siderne er (mere eller mindre) kolorerede, mens resten er i stregtegning. Gennemgående vandskjold for oven - siden steder ubetydelig.
Multikunstneren Olagou (1919-2002) var keramiker, maler og fantast. Han var født på Fyn, havde oprindeligt keramisk værksted i Hørsholm og senere på Østerbro, hvor han udførte en lang række værker med udgangspunkt i det sydamerikanske billedsprog.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 950,-


12988.    SARVIG, OLE. Krisens billedbog. 1. udgave. København 1950. 88 sider.
Vedlagt håndskrevet, signeret digt "Violiner". Digtet er udateret, men blev trykt i "Grønne Digte" fra 1943.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


11825.    SCHADE, JENS AUGUST. Kærlighed og kildevand. Natur-billeder. 1. oplag. København 1936. 59 sider. Ryggen med lidt brugsspor. Et hjørne let stødt.
Med håndskrevet digt af Jens August Schade på smudstitelbladet: »Velsignet blev den gyldne øl af bordets vennetale - det var som blev den båret ind på vingen af en svale.« Signeret »J.A.S.«  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 450,-