Lingvistik / Linguistics - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Lingvistik / Linguistics


79020.    BORNEDAL, PETER. Speech and System. University of Copenhagen, 1977. Publisher's boards. 381 pages. (Museum Tusculanum).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


76536.     BREVVEXLING MELLEM N.M. PETERSEN OG CARL SÄVE. Et Bidrag til Skandinavismens og den nordiske Filologis Historie. Udgivet af Carl S. Petersen. København 1908. 198 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


6988.     DANSKE GRAMMATIKERE FRA MIDTEN AF DET SYTTENDE TIL MIDTEN AF DET ATTENDE AARHUNDREDE. Bind 1-6. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Henrik Bertelsen. København 1915-29. Samtidige halvlæderbind. Et par småskrammer på ryggene.
Trykt i 300 eksemplarer. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


34193.    DINESEN, ANNE MARIE. Grundbog i semiotik. Forord af Per Aage Brandt. København 1994. 123 sider. (Akademisk Forlags Semiotikserie).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


18063.    ECO, UMBERTO. - Frandsen, Finn. Umberto Eco og semiotikken. Aarhus Universitetsforlag, 2000. 143 sider. (Spørg Aarhus).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


38005.    HARTNACK, JUSTUS. Mennesket og sproget. København 1971. Originalt papirbind med smudsomslag. 158 sider. (Berlingske Leksikon Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


24125.    HERMANN, JESPER. Mennesket i sproget. Sprogpsykologiens sprogbruger. København 1992. 121 sider.
Med dedikation fra forfatteren.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


479.    JAPPE, GEMMA. Sprog og psykoanalyse. Med indledning af Simon Køppe. København 1977. 198 sider. (Gyldendals Sprogbibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


80238.    LINDEGÅRD HJORTH, POUL (udg.). Sprog og tanke. Fire essays. København 1995. 112 sider. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab).
Bidrag af Jørgen Rischel, Søren Egerod, Johnny Christensen og Per Øhrgaard. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


95039.    LINDELFELS, I.B. Den hemmelige Skrivekonst eller Chiffrer- og Dechiffrer-Konsten, i Særdeleshed practiskt oplyst ved et nyt Transpositionschiffre, der formedelst det utallige Afvekslinger, i Forening med den største Simpelthed og Lethed, kan gjøres aldeles uopløseligt, endog for den som har opfundet det. Ledsaget af en Forerindring, en Indledning og et Tillæg. København 1819. Original, bogtrykt kartonnage. XL + 294 + (2) sider. Med gammelt biblioteksstempel. Mangler 9 kobbertavler og 5 tabeller. Bindet let plettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.250,-


36709.     POLITIKENS FRÆKKE ORDBOG. Dansk - engelsk - fransk - hollandsk - italiensk - norsk - spansk - svensk - tysk. København 1997. 248 sider. (Politiken Pocket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


78738.    THELLEFSEN, TORKILD og ANNE MARIE DINESEN (red.). Semiotiske undersøgelser. København 2004. 254 sider. (Gyldendals Bogklubber).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


73162.    THULE HANSEN, VAGN. Tegn og erkendelse. En introduktion til semiologi. København 1975. 73 sider. (Stjernebøgernes Kulturbibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


97658.    TURNER, MARK. Den litterære bevidsthed. En kognitiv teori om tankens og sprogets oprindelse. København 2000. 255 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-