Dansk / Danish - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Dansk / Danish


37883.    BANG, JØRGEN. Sproget vi bruger. København 1988. 95 sider. (Munksgaards sprogserie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


98892.    BANG, JØRGEN og KAR HÅRBØL. Omvendt fremmedordbog. 1. udgave. København 1991. Originalt shirtingsbind uden smudsomslag. 249 sider. (Munksgaards ordbøger). Bindet let plettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


90949.    BECKER-CHRISTENSEN, CHRISTIAN og PETER WIDELL. Politikens nudansk grammatik. 2. udgave. 2. oplag. København 1996. Originalt papirbind. 191 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


67388.    BENNIKE, SOLVEIG, LISBETH NYBORG og METTE TRANGBÆK HAMMER. Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film. Bind 1-2. Illustreret. København, Dansklærerforeningens Forlag, 2008. 253 + 255 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


24443.    BOISEN, BODIL WILLE. Hr. Hybenkradser - hvem var det? En Eponymordbog. Med enkelte vignetter. København 1994. 143 sider. Blyantsnoter.
Eponymer er ord, der har deres oprindelse i personnavne.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


32164.    BREDSDORFF, JACOB HORNEMANN. Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi. Udgivet af Jørgen Glahder. København 1933. XVI + 212 sider. (Det danske Sprog- og Litteraturselskab).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


54264.     BRØNDUMS DANSKE LOV. Redigeret af Maiken T. Derno, Iselin C. Hermann, Peter Poulsen, Jesper og Iben Tandgaard. Redigeret af Maiken T. Derno, Iselin C. Hermann, Peter Poulsen, Jesper Ryberg og Iben Tandgaard. Illumineret af Peter Hentze. København 2000. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 340 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


77594.     DANSKE FOLKEMAAL. 1927-1999. Udgivet af Udvalg for Folkemaal. København 1927-1999. I hefter. Enkelte hefter mangler.
Årgang 1, hefte 1; 2, 1-8; 3, 1-8; 4, 1-8; 5, 1-8; 6, 1-8; 7, 1-2 og 5-6; 8, 1-8; 9, 1-8; 10, 1-4; 11, 1-8; 12, 1; 13, 1-8; 14, 1-8; 15, 1-8; 16, 1-8; 17, 1-8; 18, 1-8 + Tillæg; 19, 1-8 + Tillæg; 20, 1-8; 21, 1-2. 22, 1-2; Bind 23-41. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.000,-


70968.    DEGEN, C.F. Bidrag til de etymologiske Undersøgelsers Theorie. Et Forsøg udgivet som Indbydelsesskrift til den forstaaende offentlige Prøve, som anstilles ved Viborg Kathedralskoles Sisciple, og tager sin Begyndelse a.c.d. 14de Septbr. Viborg 1807. 46 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


45743.    GALBERG JACOBSEN, HENRIK (red.). Danske dobbeltformer. Valgfri former i retskrivningen. Med efterskrift. København 1992. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 175 sider. (Dansk Sprognævns skrifter 18).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93816.    HANSEN, ERIK. Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger. Redigeret af Henrik Galberg Jacobsen og Henrik Jørgensen. København 2001. 325 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


76553.    HANSEN, AAGE Moderne dansk. Bind 1-3. København 1967. Originale shirtingsbind med smudsomslag. 373 + 460 + 550 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


18213.    --- Vort vanskelige sprog. København 1961. Indbundet med originalt omslag i privathalvlæderbind. 164 sider. Gammelt ejernavn også på skindet øverst ved ryggen på forpermen. Tilskrift foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


12017.    HJORTH, EBBA og KJELD KRISTENSEN (red.). Den danske ordbog. Bind 1-6. København, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 2003-2005. Originale røde lærredsbind.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


76982.    JACOBSEN, LIS. Studier til det danske Rigssprogs Historie. Fra Eriks Lov til Chr. IIIs Bibel. I. Lydhistorie. København 1910. Med originalt foromslag i samtidigt halvlæderbind. 276 sider.
Doktordisputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


76630.    JACOBSEN, M.A. og CHR. MATRAS. Føroysk-donsk ordabók. Færøsk-dansk ordbog. 2. udgave. Tórshavn 1961. Originalt fableabind. XXXVI + 521 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


45337.    JESPERSEN, OTTO. Modersmålets Fonetik. 3. udgave. 3. optryk. København 1961. 196 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


64063.    JUNGE, JOCH. Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog; med en nordsiellandsk Ordbog. Ny udgave. København 1824. Lidt senere beskedent halvshirtingsbind med lidt brugsspor. 414 + (2) s. Lidt skjoldet og plettet. Enkelte blyantsindstregninger.
Denne "Ny udgave" ses ikke så ofte som 1. oplag (1798) eller det der blev kaldt "2. oplag" (1844).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


83245.    KJØLLER, KLAUS. Aschehougs store bog om at holde tale. 2. oplag. København 2002. Originalt papirbind. 346 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99310.    KRISTENSEN, SUSANNE ANNIKKI. Grammatiske grundbegreber. Sætningen, ordet og sproget. Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2011. 224 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


44492.    KRISTIANSEN, V. Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale. 2. meget forøgede udgave. København 1908. Med originalt foromslag i lidt senere shirtingsbind. 532 sider. Gammelt ejernavn Tilskrift på titelbladet.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


54329.    LETH, JENS. Dansk Glossarium. En Ordbog til Forklaring over det danske Sprogs gamle, nye og fremme Ord og Talemaader for unge Mennesker og for Ustuderede. Et Forsøg. Med en Fortale af Rasmus Nyerup. København 1800. Samtidigt halvlæderbind. X + 218 + (2) sider. Noget slidt ryg. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 450,-


88366.    MEYER, LUDVIG. Fremmedordbog. 8. udgave. København 1924. Fotografisk optryk samme sted 1970. Originalt papirbind med lette brugsspor på smudsomslaget. 1.184 + (3) sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


65656.    MÜLLER, PETER ERASMUS. Dansk Synonymik eller Forklaring af eenstydige danske Ord. 2. udgave ved. F.P.J. Dahl. Med forfatterens portræt. København 1853. Samtidigt halvlæderbind. LXXXVIII + 595 sider. Lidt brugsspor. Temmelig plettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


92589.    MØLLER, P. (Havearkitekt og Landskabsgartner). Det bornholmske Sprog. Rønne 1918. Indbundet i et beskedent halvshirtingsbind med "Bornholmske Samlinger, 1.-3. Bind". Rønne 1906-08. 160 + 195 + 204 + 193 sider. Enkelte illustrationer. De to første blade revet løse. Plettet snit.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 750,-


27557.    NIELSEN, NIELS ÅGE. Dansk dialektantologi. Bind 1-2. Odense 1978-80. Originale papirbind. 244 + 246 sider.
1: Østdansk og ømål. 2: Jysk.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


91186.     ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG. Bind 1-28. + Supplement. Bind 1-5. (Det udkomne). Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 5. oplag. Fotografisk optryk af originaludgaven. København 1993-2005. Originale lyseblå lærredsbind. Bindene er ganske svagt afvigende i farven.
Denne udgave er i modsætning til de tidligere genoptryk IKKE nedfotograferet, men har bevaret originaludgavens oprindelige klummestørrelse, hvilket gør udgaven mere læselig og mere overskuelig.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.000,-


5238.     ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG. Bind 28: Liste over forkortelser med en lydskriftstavle og en efterskrift. 2. oplag. København 1966. Originalt shirtingsbind med lidt slidt smudsomslag. 113 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


93184.    PEDERSEN ANNEGRETHE og BRITTA HANSEN. Den lille tegn-dansk ordbog. 243 basistegn. Illustreret. Døves Center for Total Kommunikation, 1982. Med spiralryg. 83 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


49988.    SANDERSEN, VIBEKE. »Jeg skriver dig til for at lade dig vide«. Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater i treårskrigen 1848-50. Bind 1-2. København 2003. Originale papirbind. 713 + 273 sider.
Doktordisputats. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


41212.    SJÖBERG, JONNY. Politikens Øreseundsordbog. København 2000. Originalt papirbind. 125 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


78608.    SKARDI, JÓHANNES AV. Donsk-føroysk ordabók. 2. udgave. Tórshavn 1977. Originalt fableabind. 591 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


104487.    SKAUTRUP, PETER. Det danske sprogs historie. [Bind 5:] Registre. København 1970. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 360 sider.
Registerbindet udkom først til 2. udgaven (1968-70).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


24573.    SKYUM-NIELSEN, PEDER. Fyndord. Studier i kortformernes retorik. Bind 1-2. Enkelte illustrationer. København 1992. Originale papirbind. 827 sider.
Disputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


67905.    STAHL, NOCOLAI (red.). Hjaltelin Stahls ord bog for de i selskabet ansatte betydningsfuld ord. Illustreret. København 2013. Originalt halvshirtingsbind. 207 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


45410.    SVABO, J.C. Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog. Bind 1-2. Udgivet efter håndskrifterne af Chr. Matras. København 1966-70. Originale shirtingsbind. 994 + 124 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 850,-


39184.    SØRENSEN, KNUD. A Dictionary of Anglicisms in Danish. Copenhagen 1997. 4°. 405 pages. (Historisk-filosofiske Skrifter nr. 18 fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


87313.    VOGT, JUDITH. Gud Fader bevares. Hvad er det dog vi siger? Et skævt blik på levn fra fortids tro og overtro, skik og uskik. Illustreret. København 1998. 169 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


99205.     ØMÅLSORDBOGEN. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lollan-Falster, Fyn og omliggende øer. Bind 1-11 (A-Lindorm) (af formentlig 20) + Tillæg: Indledning, nøgler, forkortelser, kort. Udgivet af Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet, 1992-2013. Originale shirtingsbind.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 750,-